Ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός: Κάντε την εισφορά σας

Donate Now

Ιατροφαρμακευτικός εξοπλισμός: Κάντε την εισφορά σας

50%

Στόχος μας να καταφέρουμε να μαζέψουμε 1000 ευρώ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019. Ζητούμε την βοήθειά σας για αυτήν την προσπάθεια, έτσι ώστε το ποσό που θα μαζευτεί, να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των ασθενών του Κέντρου μας.

Σας ευχαριστούμε!

   Share this Donate Now

Comment (1)

  1. Peter & Penny Price     23, 2019 at 2:05

    Thank you for all the care you provided to our lovely cousin Kevin Albury. He will always be in our thoughts and prayers and is very much missed!

Write a Comment