ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ''ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ''

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ”ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ”

Οι εισφορές, τα κληροδοτήματα και οι φιλανθρωπικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητες και αποτελούν ζωτικής σημασίας για το Κέντρο, τη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Η εισφορά δεν έχει σημασία για το πόσο μεγάλη ή μικρή είναι, αφού και η πιο μικρή εισφορά, για εμάς είναι σημαντική. Μας δίνει δύναμη, στήριξη και τη βοήθεια για να μπορούμε να συνεχίζουμε το έργο μας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε άτομα που το έχουν ανάγκη.

Τρόποι με τους οποίους μπορείτε να προσφέρετε και εσείς την εισφορά σας:

Με την επίσκεψη σας στο Κέντρο Ανακουφιστικής φροντίδας και εισφορά μετρητών ή επιταγής στο γραφείο Διεύθυνσης

Με τραπεζική πληρωμή / εντολή στο λογαριασμό του Hospice

Διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, συλλέγοντας χρήματα για το Κέντρο Ανακουφιστικής φροντίδας

Δωρεά αντικειμένων, ενδυμάτων κλπ που δεν χρειάζεστε στα φιλανθρωπικά καταστήματα μας